Ruakere Hond on the award-winning book ‘He Kupu Tuku Iho: ko te Reo Māori te Tatau ki te Ao’

three_col_HOND
Dr Ruakere Hond (photo from Western Institute of Technology at Taranaki)

The introduction for this post, about the 2019 Ockham Awards and dated 14th May, is from Noted.co.nz

Te Mūrau o te Tuhi, a discretionary Māori language award, was presented this year to pioneering te reo and tikanga academics Sir Tīmoti Kāretu and Professor Te Wharehuia Milroy for their work He Kupu Tuku Iho: Ko te Reo Māori te Tatau ki te Ao. Professor Milroy died last week.

“This book’s value is undeniable. Its language, accessible. This is a doorway to their world,” said the awards’ te reo Māori judge Dr Ruakere Hond.

From <https://www.noted.co.nz/culture/books/ockham-nz-book-awards-2019-winners-

dame-fiona-kidman/>

He Kupu Tuku Iho is a collection of structured conversations between Tīmoti Kāretu and the late Te Wharehuia Milroy, lightly edited by a team from Te Ipukarea. It mainly deals with tikanga  and reo Māori issues. In this interview Ruakere Hond talks with Eruera Morgan about the book. The interview ends with a brief but beautiful maimai aroha (tribute) to Wharehuia from Ruakere. The original interview is clear and accessible, and should not prove too challenging for an intermediate learner.

Here is the original interview, dated 17th May, 2019.

 

As for my own summary, please be aware that my own reo may well be less than ideal…

 

E ai ki a Ruakere, he uaua tana tūnga i te pō whakanui ki te tuku atu i ōna whakaaro mō te pukapuka nei, i te mea he pōuri tonu tōna ngākau mō Te Wharehuia. Ko tā Ruakere, ko te āhua o tēnei pukapuka, he mea e tautoko ana i tā Wharehuia kōrero; me huri te reo Māori i te matamata o te pene ki te matamata o te arero. Ki tō Ruakere whakaaro, ā tōna wā, ko tēnei te hua o te pukapuka nei.

Ko tā Ruakere, ko tētahi āhuatanga nui o te pukapuka whai tohu, kia hāngai ai ki a rātou e pānui ana, ā, ki a ia, he pēnā tēnei pukapuka. Āhua ngāwari te rere o te reo, ahakoa te matatau o ngā ‘kaituhi’. Ko te reo i kitea i reira, ko te reo o ngā mea i tipu ake i ngā wā, i ngā wāhi e rere ana te reo Māori i roto i ngā kāinga o Tūhoe.

E ai ki a Ruakere, he nui ngā aronga o te pukapuka, ā, he tini ngā kaupapa, otirā, ko te mea nui, ko te whitiwhiti whakaaro, ko te wānanga i waenganui i a rāua e pā ana ki ngā tikanga o te ao Māori. Ahakoa tērā, ko te reo i kitea i reira, ko te reo o te kāuta, o te tēpu kai – kāore i te reo ōkawa.

Heoi anō, e ai ki a Ruakere, i tana pānuitanga i ngā kōrero a Tīmoti mō te reo, kāore i kitea he tino tohutohu āna, otirā he momo wero ki te kaipānui – he pēhea ō koutou whakaaro mō te reo, mō te whakarauora o te reo, ā, ka pēhea e nui ake ai te ora o te reo Māori?

Vocab

te matamata o te pene           the point of the pen

he nui ngā aronga                   (the book) focuses on many aspects

e pā ana ki                                concerning, about

te reo o te kāuta                       the language spoken in the kitchen (everyday, informal)

whakarauora                            revive, revival

 

Tīmoti Kāretu shares some thoughts about Te Wharehuia Milroy

wharehuia
Tīmoti Kāretu (left), and Te Wharehuia Milroy (photo from waateanews.com)

Kia ora anō. Tīmoti Kāretu spoke with Eruera Morgan last week on Manako about Te Wharehuia Milroy, his old companion in the revival of te reo Māori. The introduction may be hard for learners to follow, but Tīmoti’s words of tribute to his old friend are reasonably straightforward. Here is the original interview:

 

Here is my summary (soundfile and written version):

 

Kia ora anō, e ngā kaipānui, e ngā kaiwhakarongo.

Kei te mōhio te katoa o te āo Māori i mate a Te Wharehuia Milroy i tērā wiki. I tēnei uiuinga, ka kōrero a Eruera Morgan ki a Tīmoti Kāretu mōna.

Whai muri i te kupu maimai aroha a Eruera, ka whakaputa a Tīmoti i ōna whakaaro mō tōna hoa kua riro atu ki te pō. Tuatahi, e ai ki a Tīmoti, ahakoa te tangi o te ngākau, kua tau kē te mauri o ōna hoa, nā te mea, kua mutu te mamae ki a ia i tōna māuiuitanga roa.

I pātai a Eruera mō tētahi tino āhuatanga i ū ki tō Tīmoti ngākau mō Wharehuia, ā, ka kōrero a Tīmoti mō te ngākau whakaiti o tōna hoa.  Ki a ia, “he ngākau āwhina, he ngākau tautoko, he ngākau whakahau” ōna ki a rātou e kaingākau ana ki te reo Māori, ki ngā tikanga Māori hoki. I huri a Tīmoti ki tā Pānia Papa kōrero: “Ko Wharehuia te kāmura o te whare o te whakaiti.” E rima tekau kē ngā tau i mahi tahi a Tīmoti rāua ko Wharehuia, i te Whāre Wānanga o Waikato, i te Taura Whiri, i te poari matua o te Kōhanga Reo, ā, i te Panekiretanga hoki. Ahakoa te whiu o ngā kupu tēnā ki tēnā, ka nui hoki te tautoko a tēnā ki tēnā i ngā tau kua hipa.

Otirā, e ai ki a Tīmoti, ahakoa te tangi o te ngākau, he waimarie te ao Māori i te reanga hōu e kōrero ana i te reo Māori, e ū ana ki ngā tikanga Māori, e kawe ana i te reo Māori ki ngā reanga e heke mai nei. Ki a ia, ahakoa te mate tētēkura, ka ara tētēkura, ā, ka mihia e ia te reanga o Eruera mā. E ai ki a ia,  i tō ratou reanga kua whakatinanatia ngā wawata o Wharehuia, ā, ko rātou ngā hua o ā Wharehuia mahi.

Vocabulary

kaipānui                   reader

kaiwhakarongo       listener

uiuinga                      interview

ngākau whakaiti     humility

whakahau                 encourage(ment)

kāmura                      builder, carpenter

e ū ana ki                   staying faithful to, sticking with

reanga                        generation

e heke mai nei          in the future, in days to come

ka mate tētēkura, ka ara tētēkura    one leader dies, another arises

whakatinana(tia)     to embody, to be embodied

wawata                     hopes, wishes