‘Te Reo Ki Tua’: ka tū tētahi hui whakanui i te reo Māori ki Heretaunga

First, the link to the original interview (downloaded from Manako, Radio Waatea, 18/08/2022):

Second, the link to my spoken summary:

I tēnei uiuinga, ka kōrero tahi a Reuben Epiha rāua ko Jeremy Macleod.

Ā te marama e heke mai nei, ka tū tētahi hui ki Heretaunga hei whakanui i te whakarauora i te reo Māori. E whā ēnei momo hui i tū ai i ngā tau kua pahure, ā, ko te tuarima tēnei. Otirā, he rerekē te whakaaro mō te mea nei.

E ai ki a Jeremy, i ngā tau o mua, kua whakatōpū i ngā tāngata ngākaunui ki te reo o roto o Kahungunu. Otirā, i tēnei tau, ko te whakaaro, me huaki te kūaha ki te motu whānui, me whakatōpū hoki i ngā toki reo Māori mai i tēnā iwi, i tēnā iwi hei kaikōrero. Mō rātou e whakarongo ana, ko te whāinga, whai muri i ngā kōrero,  kia hoki anō rātou ki ō rātou rohe “i runga i te whakaaro hihiko ki te reo Māori.”

Kua whakamāramatia e Jeremy, ehara tēnei hui i tētahi momo kura reo. He kaupapa kē tēnei –  kia rongo ai i ngā kōrero a ngā mea kaha ki te whakatairanga i te reo Māori.

Ko tā Jeremy whakautu i te pātai, he aha tana tino hiahia mō tēnei hui:

“Ki a au, ko tētahi tino hua, ko te kite mai i kotahi mano tāngata ki roto i te rūma kotahi, e kimi ana i te oranga tonutanga o te reo i roto i a rātou. Kāore i tua atu i te noho i waenganui i te hunga e tapatahi nei te whakaaro, e tapatahi nei ngā ngākau, e kotahi nei te wairua ki te whakapiki i te oranga o te reo ki roto i ō rātou iwi maha.”

Otirā, kāore rāua i kōrero mō te ingoa o te hui, ‘Kua huri te tai.’ Pēhea ō whakaaro? Kua huri te tai mō te reo Māori, kāore rānei?

Kei konei te hononga hei rēhita, mō ngā kaikōrero, mō ngā tino whāinga hoki o te hui.

Kupu āwhina 
HeretaungaHastings
whakarauora i te reorevival of the language
whakatōpūassemble (a group)
toki reo Māorichampions of the Māori language
whakaaro hihiko ki…to be inspired, excited about …
whakatairangapromote
tapatahito be united
Kua huri te tai!The tide has turned!

English version:

‘The language forging ahead’: a symposium celebrating the Māori language to be held in Hastings

In this interview Reuben Epiha is talking with Jeremy Macleod.

Next month, a symposium is going to be held in Hastings to celebrate the revival of the of the Māori language. Four of these symposiums have been held in the years gone by, and this is the fifth. However, the idea behind this one is different.

According to , in previous years they gathered people who were passionate about the Māori language from within the iwi Ngāti Kahungunu. However, this year the idea was that they would open the doors to the whole country and gather Māori language champions from every iwi as speakers. For those who are going to be listening, the aim is that following the speeches they will return to their own areas “inspired about the Māori language.”

Jeremy explained that this isn’t this symposium isn’t a language school – it’s a whole different thing, to enable people to hear speeches from those who are strong in promoting the modern language.

 This is Jeremy’s answer to a question about the main thing he personally wanted from this symposium:

“To me the thing which is most worthwhile is to see a thousand people in one room who are seeking after the continuing well-being of the language amongst their own people. There’s nothing better than being amongst a group of people who’ve got united thoughts, united hearts and a united spirit for lifting the health of the language in their own iwi.”

However they didn’t talk about the title of the symposium – “The tide has turned!” What are your thoughts? Has the tide turned for the Māori language or not?

 Here is the link to register, to find out about the speakers, and to find out about the main aims of the symposium.

Rāwiri Waititi – te pire hei whakakore i te keri hinu i raro i te moana

Rāwiri Waititi: photo:teaomaori.news

First, the original interview (2nd August, 2022 on Manako, Radio Waatea):

Next, my reading of the summary below (there’s an English translation at the end):

I tēnei uiuinga, ka kōrero tahi a Reuben Epiha rāua ko Rāwiri Waititi o te Pāti Māori mō tētahi pire mā rātou e tuku ki te paremata – kia whakakore ai te keri hinu i raro i te moana.

Tuatahi, ka mihia a Rāwiri e Reuben i tōna waimarie i te tango i tā te Pāti Māori pire i te ‘tini pihikete’ o te Whare Paremata (he tikanga tēnei o te Whare Paremata o Aotearoa – he maha ngā take nā tēnā pāti, nā tēnā pāti i roto i te tini pihikete, ka mutu, mehemea ka tangohia tō take i te tini, me wānanga te paremata i te kaupapa, me whakaae, whakakore rānei hoki).

Ko te pire nei i tukua e Debbie Ngarewa-Packer ki te tini pihikete. E ai ki a Rāwiri, ka tautokona e Ngā Kākāriki, otirā, ki ōna whakaaro, kāore e tautokona ana e rōpū tōrangapū kē – ki ōnā whakaaro, he pae tata noa iho ō rātou whakaaro, ō rātou tirohanga hoki, kāore he pae tawhiti. Ko tāna, he tino kaingākau a Debbie Ngarewa -Packer ki tēnei kaupapa, nā te kaha o tōna whakaaro tiaki i a Papatūānuku.

Heoi anō, nā Reuben tēnei pātai; he aha te raru o te rapu hinu? Kāore e taea e ia te hoko Tesla (hei tauira noa iho) nā te nui o te utu. Ko tā Rāwiri whakautu, ā tōna wā ka waia te katoa ki te hoko i ērā momo waka – āhua ōrite ki te waia hoki nāwai rā o Ngāi Māori ki te hoko waka penihini.

Whai muri i tērā, i kōrero rāua mō te kēmu whutupōro ki Awherika ki te Tonga. Kāore anō kia tū te kēmu i tērā wā, otirā, e ai ki a Rāwiri, ka hinga pea te kapa Ōpango.

Kupu āwhina

pire  bill (parliamentary bill)  
keri hinudig for oil  
tini pihikete  biscuit tin
pāti  political party
Ngā Kākāriki  the Green Party
pae tatashort-term goal (or plan) – close horizon  
pae tawhitidistant horizon (long term view or goal)  
waia to be used to, become accustomed to  
penihinipetrol (from ‘benzene’)  
hingalose, be defeated  

English version

In this interview, Reuben Epiha and Rāwiri Waititi of the Māori Party talk about a bill they (the Māori Party) will submit to parliament – to forbid digging for oil beneath the ocean.

Firstly, Reuben congratulates Rāwiri for his good luck in having the Māori Party’s bill drawn from the House of Parliament’s ‘biscuit tin’ (this is a custom of the House of Parliament, where many issues of various political parties are put in a biscuit tin, and if your issue is drawn out of the tin, parliament has to discuss it, and agree or disagree with it).

This bill was submitted by Debbie Ngarewa-Packer to the biscuit tin. According to Rāwiri, it will be supported by the Green Party, but he doesn’t expect it will be supported by other political parties – his thoughts on this are that they are looking at things with a short-term view, not long-term. He states that Debbie Ngarewa-Packer feels strongly about this issue, because of the strength of her concern to protect Papatūānuku.

However, Reuben had this question: what was so wrong about looking for oil? He isn’t able to afford a Tesla (for example) because they are so expensive. Rāwiri replied that eventually everyone will get used to buying those sorts of vehicles, just as Māori eventually got used to paying for petrol vehicles.

After this, they talked about the upcoming rugby game with South Africa. The game hadn’t taken place yet, but Rāwiri thought that the All Blacks would maybe lose.

Moving on – getting back to ‘Kōrero Poto’

In April 2021 I decided to stop doing Kōrero Poto – the brief summaries of reo Māori interviews on Radio Waatea. Well, times change, and I’ve now decided to keep on doing it. I’ve learnt from some adult learners and some teachers of adults that they’ve found them useful. I’m semi-retired, so I have time available. I plan to work on some other reo Māori resources as well.

Thank you to those people who sent warm wishes when I stopped doing it. I hope you find the new things worthwhile as well.

Mauriora koutou!

Hoturoa Barclay-Kerr – Matariki

Hoturoa Barclay-Kerr (from Manako podcast page)

A clear, straightforward interview – the original should be reasonably easy to follow.

Permanent link to the original interview:

And – a link to me reading the following summary:

Ko Hoturoa Barclay-Kerr i uiuia i tēnei mea. Ā tērā Rāhoroi (18 Hune) ka whai wāhi a Hoturoa i tētahi pae kōrero e tū ai ki Kawhia. He tangata tino rongonui a Hoturoa i te ao Māori mō tana mahi whakatere waka, mō tana mōhio ki ngā pūkenga whakatere waka o neherā.

Ko te kaupapa o te pae kōrero, kia whakanui ai i ngā pūkenga o Ngāi Māori o neherā, me te kawe i ērā momo mātauranga ki tēnei wā, ki ngā tāngata o nāianei. Ko Rereata Makiha, ko Hoturoa, ko Wayne Ngata ngā kaikōrero, ā, ko Julian Wilcox te kaiwhakataki.

Kua whakaae a Hoturoa – āe rā, kua kitea e ia te tipu haere o te pīrangi ki te ako i ēnei momo mātauranga i ngā tau tekau, tekau mā rima kua hipa, otirā kua kitea hoki i ngā tau tata hipa te hua pai o tēnei momo mātauranga – kia tino Māori ai te tangata.

Nā te kaiuiui (a Kereama Wright) i pātai atu mēnā kei te māharahara a Hoturoa mō te whakapākehā haere o te rā whakanui i a Matariki, ā, mēnā ka huri tēnei hararei hei rā tauhokohoko. Ko tā Hoturoa, ko te mea nui kia noho a Matariki “hei wā whakahuihui i te whānau, he wā tuitui i ngā whanaunga, he wā noho tahi o te whānau Māori, Pākehā, ko wai atu…”

E ai ki a Hoturoa, he tīmatanga noa iho tēnei, engari ko tōna whakapono ka pērā ai i te motu whānui ā tōna wā. Me te aha, he wā tēnei mō te huri ki te ara o te ora – “kia titiro ki ngā mea e whakakoa ake i te tangata, hei whakapiki ake i te ngākau, hei whakaoho i te wairua, i te hinengaro – i runga anō i ngā whakaaro o tēnei wāhanga o te tau e arahi nei i a tātou.”

Kupu hou

whai wāhi          take part in

pae kōrero         panel discussion

pūkenga             skills

kaiwhakataki moderator

kaiuiui                 interviewer

māharahara      be worried, concerned

tauhokohoko    commerce

Rereata Makiha: date chosen for Matariki public holiday 2022

Rereata Makiha (from NZ Herald / file photo)

Manako is back on Radio Waatea, and Kōrero Poto is back too.

Here is the original interview (Manako, Radio Waatea, 5th Feb 2021)

Here is my summary:

I tēnei uiuinga ka kōrero tahi a Eruera Rerekura rāua ko Rereata Makiha. He tohunga kōkōrangi, tātai arorangi a Rereata Makiha, ka mutu, mai rāno i whakatairangatia e ia ngā āhuatanga me ngā painga o te maramataka Māori.

Ko te kaupapa o te uiuinga, ko te kōwhiringa o te rā ka whakanuitia a Matariki hei rā whakatā-ā-ture ā tērā tau. Ko te 24 o Pipiri te rā i tohua.

Ko te tohu i a Matariki hei rā whakatā mō te motu whānui tētahi o ngā kī taurangi a Reipa i mua i te kōwhiringa-ā-motu i tērā tau, ā, kua tutuki ināianei.

Ko tā Rereata kupu tuatahi, he mihi nui ki a Rangi Matamua mō ana mahi hei hāpai i tēnei kaupapa, ā, he mihi hoki te Kāwanatanga mō ā rātou kawe i tēnei tino kaupapa o te ao Māori, me ā rātou whakamana i ngā whakaaro o ngā tūpuna. I whai wāhi a Rereata i tētahi kōmiti i whakatūria e te Kāwana ki te wānanga i tēnei kaupapa, otirā, e ai ki a Rereata, i waihotia ki a Rangi Matamua te kōwhiri i te rā, nā tōna tino mōhio ki ngā āhuatanga o ngā whetū – ko ia hoki te kaihautū o te kōmiti. He rā nekeneke, nā te mea he rerekē ia tau ngā wāhanga o te maramataka Māori.

Ko tētahi āhuatanga i āta wānangatia e te kōmiti, ko ngā tikanga rerekē o tēnā iwi, o tēnā iwi – hei tauira, ki ētahi, ko Puanga te tohu matua o te tau hōu Māori. Otirā, kua whakaaetia kia waiho a Matariki hei tohu matua, nā te whakapapa o tērā mea, nā te hononga o Matariki ki ngā moutere o Te Moana-nui-a-Kiwa.

I kōrero tahi rāua mō te āwangawanga ka riro tēnei rā hei mahi moni e tauiwi, kei riro hoki tēnei rā hei tuku i ngā kōrero a iwi kē, Pākeha mai, tauiwi mai. E ai ki a Rereata, he wā tēnei mō te tuku kōrero mō te mātauranga Māori; mai rāno i pēhia te mātauranga Māori e te ao Pākehā, nō reira, me waiho tēnei wā mō te mātauranga Māori.

Kupu

uiuinga – interview

tohunga kōkōrangi – expert in astronomy, knowledge of the heavens

tohunga tātai arorangi – expert in astronomy, knowledge of the heavens

whakatairanga(tia) – promote

painga – benefits, good things that come from something

maramataka – calendar

kōwhiri – choose

kōwhiringa-ā-motu – election

whai wāhi – take part

kaihautū – leader, chairperson

rā nekeneke – moveable day (not the same every year)

āwangawanga – concern

pēhi(a) – suppress(ed)

Ngā Whetū o Matariki – Matariki Awards 2020

Ia tau ka whakanuia e Whakaata Māori ētahi tāngata, rōpū rānei o te ao Māori i te wā o Matariki. I tēnei uiuinga ka kōrero tahi a Tūmamao Harawira me Shane Taurima mō tēnei k­­aupapa.

Tuatahi, anei te uiuinga tūturu (original), i Manako (Radio Wātea):

Tuarua, anei te ‘korero poto‘:

Me te tuhinga ‘kōrero poto’:

I tēnei uiuinga ka kōrero tahi a Tūmamao Harawira rāua ko Shane Taurima. Ko Shane te tāhuhu rangapū (te CEO i te reo Pākehā) o Whakaata Māori (Māori Television). Ia tau ka whakanuia e Whakaata Māori ētahi tāngata, rōpū rānei o te ao Māori i te wā o Matariki. Ahakoa he rerekē te pō whakamānawa i tēnei tau (ko te mate karauna te take), i tū tonu te kaupapa, kua whakanuia tonutia ēnei tāngata pai, rōpū pai o te ao Māori.

E ai ki a Shane, ko te mea nui, ko te whakahōnore i ngā tāngata Māori i tino angitū i roto i ngā marama kua mahue i mua i te wā o Matariki. Tōna tikanga, ka tū tēnei pō whakamānawa i Pipiri, otirā, kāore e taea i tēnei tau. Nō reira, i puta mai te whakaaro, me haere te rōpū hopuata ki te kāinga o tēnā, o tēnā. I whakaaturia te kiriata i te Rāhoroi i te mutunga o te wiki o te reo Māori.

E ai ki a Tūmamao, ko te mea mīharo o tēnei kaupapa, ko te tirohanga whānui ki ngā āhuatanga katoa o te ao Māori. E tika ana tērā – tekau mā tahi ngā wāhanga o te kaupapa, ā, ko tētahi mea hou, ko te wāhanga e mihi ana i te tangata, i te rōpū rānei i mahi pai i roto i ngā uauatanga o te mate karauna (ko Whānau Ora i whiwhi i tērā tohu). I whakanuia hoki a Kahurangi Tureiti Moxon mō ana mahi pai e tautoko ana i ngā whānau Māori i roto i te tautohe me Oranga Tamariki.

Otirā ko te tohu nui o te pō i tukuna ki te hapori o Ihumātao, ko tā Shane, “mō tā rātou whakahuihui i te tini me te mano i runga i tō rātou kaupapa i reira.” Ko te āhuatanga o tā rātou mahi i tino mihia, ko te whakaemi i ngā tāngata o tēnā iwi, o tēnā  iwi, Māori mai, Pākehā mai i runga i te kaupapa.

I kōrero hoki a Shane mō te whiwhi tohu a Tā Tipene O’Regan, mō ana mahi mō te iwi Māori, mō tōna ake iwi a Ngāi Tahu, i ngā tau e hia kua pahure.

Kupu hou (pea)

uiuinga                  interview

whakamānawa    acknowledge, praise

Pipiri                      Hune, June

rōpū hopuata       camera crew

Kahurangi              Dame

tautohe                  dispute

mate karauna        Covid-19

whakaemi              draw together

mahue                    to have gone past (stative)

pahure                    to have gone past (stative)

Ngā uauatanga o ngā ture hōu mō ngā tangihanga – Hinerangi Goodman

Hinerangi Goodman

I tēnei uiuinga, ka kōrero a Hinerangi Goodman mō ngā uauatanga o te whai i ngā ture hōu nā te kāwana i te wā o te tangihanga. Ehara i te mea e whakahē ana ia i ngā ture, e amuamu ana rānei mō ēnei mea – ka kōrero ia mō te kino rawa atu o te mate karauna – heoi anō, he pōuri tōna ngākau i te whakamahi i ēnei ture hōu.

Tuatahi, ko te uiuinga tūturu (mai i Manako, i Radio Waatea):

Tuarua, ko taku kōrero whakarāpopoto (e toru ngā mēneti):

Me te tuhinga (taku mea whakarāpopoto):

I tēnei uiuinga, ka kōrero a Hinerangi Goodman mō ngā uauatanga o te whai i ngā ture hōu nā te kāwana i te wā o te tangihanga. Ehara i te mea e whakahē ana ia i ngā ture, e amuamu ana rānei mō ēnei mea – ka kōrero ia mō te kino rawa atu o te mate korona – heoi anō, he pōuri tōna ngākau i te whakamahi i ēnei ture hōu.

I te uiuinga, ka kōrero a Hinerangi mō ngā tangihanga e rua i roto i tōna ake rohe, i te Urewera. Me iti te hunga ki reira, me kaua e tū tata ngā tāngata. Kāore i whakaaetia te harirū, te hongi, te awhi, te kihi rānei – me tutuki kaokao kē ngā tāngata i reira. Ki a ia, ka tino kukuti te tuku aroha i tēnei momo mihi ki te tangata. Ahakoa te kaha o ngā tohutohu mai i te paepae, mai i ngā kaiwhakarite hoki i te kēti o ngā marae, me te pai o ngā whakamārama, he uaua kē te whai i ēnei momo ture i te wā o te pōuritanga. Ki a ia, he raru ēnei mea ki te hinengaro, ki te ngākau, ki te wairua Māori.

Ko tētahi atu raru, ko te wewehe i ngā whanaunga e rua i mate. Kua kawea tētahi ki marae kē, kei nui atu te kaute o ngā manuhiri. He uaua tēnei ki ngā manuhiri e haere mai ana – me haere rātou ki ngā mea e rua.

Heoi anō, ko te tino kaupapa o te uiuinga, ko te pōuritanga i te kukuti i ngā momo mihi tēnā ki tēnā. Ka rangona te tino pōuritanga i tōna ake reo mō tērā āhuatanga. E ai ki a ia, “Pēhea e taea ai te kukuti i tērā āhua o te aroha? Me kī, ehara tāua i te kōhatu!“

Vocab

uiuinga                        interview

uauatanga                  difficulties

mate karauna             Covid-19

te kāwana                   te kāwanatanga – the government

ture                              law, rule

tutuki kaokao             touch elbows

pōuritanga                  sorrow

wewehe                      separation

kaute                           the number

kukuti                          constrain, restrict (in this context)

kōhatu                         stone

Rāwiri Wright reaffirms the value of Māori schools,with absenteeism an issue in mainstream

Rawiri Wright pic
Rāwiri Wright

 

I tēnei uiuinga, ka kōrero tahi a Tumamao Harawira rāua ko Rāwiri Wright. Ko Rāwiri te māngai mō ngā kura kaupapa o te motu.

Link to the original Manako interview:

 

My brief version:

 

Ko te kaupapa, ko tētahi pūrongo mō te kore tae atu a ētahi ākonga ki te kura i te tīmatanga o te kura, ko te matangaro o ētahi ākonga – he maha kē o rātou, he tamariki Māori.

Kua mārama i te tīmatanga o te uiuinga, i kuraina a Tumamao i tētahi kura kaupapa. E ai ki a ia, ina kua kore i tae atu ia ki te kura i te wā e tamariki ana, kua ‘ringihia tō taringa’ e tētahi whaea ki reira (he kōrero ngahau noa iho). Otirā, e ai ki a Rāwiri, ko te raru kē, kāore i te pai ngā kura auraki mō ngā tamariki Māori.

E ai ki a ia, kāore i tino kitea tēnei mea (ko te matangaro o ngā tamariki) i ngā kura Māori, i te mea, e rata ana ngā tamariki ki ngā āhuatanga katoa o ngā kura Māori, ki ngā kaiako o ngā kura, ki ngā mahi hoki i ērā momo kura. Ki a ia, ka whai mana tō rātou ahurea i ngā kura kaupapa Māori, nō reira, e rata ana ngā tamariki Māori ki ngā kura Māori.

E ai ki a Rāwiri (rāua ko Tumamao), ka aroha kē te pōhēhē o ētahi mātua Māori me haere ā rātou tamariki ki ngā kura auraki ki te whai angitū, ki te piki ki te taumata o te mātauranga. Ko tā Rāwiri, me whakatairanga tonu ngāi Māori i ngā painga o ngā kura Māori, kia mōhiotia ai e ngā mātua ngā hua pai o ērā momo kura. E ai ki a Rāwiri, i roto i ngā tatauranga mō ngā momo kura, kua kitea he pai ake ngā kura Māori mō ngā tamariki Māori. Ki a ia, ehara tērā i te whakapae noa iho, he meka kē.

Vocab

te māngai            spokesperson

matangaro          be absent

kuraina                 be schooled, attend school (passive)

auraki                    mainstream (kura auraki)

whai mana          have mana, have status or standing

ahurea                  culture

whai angitū         have success, be successful

whakatairanga  promote

tatauranga          statistics

whakapae           an assertion

he meka               a fact

Vocabulary for four recent ‘Kōrero poto’ posts from 2019

Kia ora koutou – for adults learning te reo Māori, and looking to build their vocabulary over the holidays – here are the vocab lists from four recent posts from 2019, along with links to the posts. Some of the vocab is repeated, as some terms keep cropping up in broadcasts about current events.

Nancy Brunning farewelled by Stacey Morrison on ‘Manako’

Kupu āwhina

ngarohanga                                               dying, death – literally, disappearing

kaiwhakaari / kiriwhakaari                     actor

atamira                                                       stage

hinganga                                                     death (can mean defeat in other contexts)

hoa taumuri                                               old friend, friend from way back

mareikura                                                   woman worthy of honour and respect

hanga                                                          appearance

He Māori te kawe i a ia anō                    she was Māori in how she went about her life

toki                                                               champion, expert

ūkaipō                                                          place from where one starts out, true home

tana ao taurikura                                       the world in which she felt at home

kaihautū whakaari                                     producer (play)

i tohe tonu ia                                               she persisted

māuiuitanga                                                sickness

tutuki tēnei mea i a ia                                be achieved / completed by her (stative verb)

ngā tau kua pahure                                    in years gone by

kiri parauri                                                   people with brown skin

whai i ana tapuwae                                    following in her footsteps

Rawiri Wright – the government’s decision about teaching NZ history in schools

Ngā kupu

whakataunga                     decision

hītori                                     history

mai rāno                              for a long time now

ngā kōrero o neherā       history (stories of what has happened in the past)

tumuaki kairiwhi               relief principal

hanga rauemi                    create resources

tāmitanga                            oppression, suppression

pēhitanga                            oppression, suppression

 

Kelvin Davis on ‘Hōkai Rangi’ – a new strategy for Māori in prison

Vocab

Ara Poutama Aotearoa                               Corrections Department

ngā take whakaherehere                           issues related to the prison system

rautaki                                                           strategy

pūtake                                                            cause, source

whai angitu                                                   achieve success

te tino ngako                                                 the main point(s)

puāwai                                                            flourish

te waka tiaki tūroro                                     ambulance

whai hua                                                         bear fruit, be successful

Te Porotēhi Oranga Tamariki (the protest about Oranga Tamariki)

Vocabulary

porotēhi                        protest

rāwekeweke                 meddling, interfering

i tua mai, i tua atu       in this context, more important

pūkōrero                        spokesperson

‘te ana o ngā raiona’    figurative – ‘the lion’s den’

‘te ara poutama’           the ascending staircase – in this case, the steps of parliament

auporo                            usually, a strike – here, protest

whakapau kaha             put in effort

hiki tenei kaupapa        raise this issue

ngako                               in this context, the main point

rauemi                             resources

ahurea                             culture

tuakiritanga                    identity

 

Nancy Brunning farewelled by Stacey Morrison on ‘Manako’

Nancy
Nancy Brunning (photo: RNZ)

In this interview (17/11/19 on Manako) Tūmamao Harawira talks with Stacey Morrison about Nancy Brunning, the Māori actor who died recently.

Here is the original interview:

And my 3 minute summary (in te reo Māori):

I tēnei uiuinga ka kōrero a Tūmamao rāua ko Stacey Morrison mō te matenga, mō te ngarohanga o Nancy Brunning. He kaiwhakaari a Nancy, ā, i kitea i te pouaka whakaata, i te atamira, i ngā kiriata hoki. E whā tekau mā waru noa iho ōna tau i tana hinganga. He hoa taumuri a Stacey rāua ko Nancy.

Tuatahi, ka mihi a Stacey ki a rātou e whakarongo ana, ā, ki a rātou hoki ‘kua tuku roimata kia rere mō tēnei mareikura.’ He maha ngā kupu mihi a Stacey ki te wahine kua mate – ki a ia, ‘He Māori te hanga, he Māori te wairua, he Māori te kawe i a ia anō.’ E ai ki a Stacey, he tino toki ia i te mahi whakaari –“mēnā ka mātaki koe i a ia i te atamira, ka kore e wareware i a koe tana momo.’

Ahakoa he tino rongonui ia ki te nuinga mō ana mahi i ‘Shortland St’, he nui ana mahi i te atamira (e ai ki ngā kaikōrero, ko tērā tana ūkaipō, tana tūrangawaewae, tana ao taurikura. E ai ki a Stacey, he kaha tana pīrangi ki te whakaatu i ngā kōrero mō te ao Māori. I mua i tana matenga, i mahi a Nancy hei kaihautū whakaari mō te whakaari a ‘Witi’s Wāhine’, ā, i tohe tonu ia ki te tutuki tēnei mea i a ia ahakoa tana māuiuitanga.

E ai ki ngā kaikōrero e rua, i ngā tau kua pahure, torutoru noa iho ngā kiri parauri i kitea i te pouaka whakaata. Ko Nancy tētahi o ngā mea tuatahi, ā, e whai ana ngā kaiwhakaari o ēnei rā i ana tapuwae.

Ko ngā kupu whakamutunga o te uiuinga nā Tumamao: “Haere atu rā, e te tuahine, haere atu rā.”

Kupu āwhina

ngarohanga dying, death – literally, disappearing

kaiwhakaari / kiriwhakaari actor

atamira stage

hinganga death (can mean defeat in other contexts)

hoa taumuri old friend, friend from way back

mareikura woman worthy of honour and respect

hanga appearance

He Māori te kawe i a ia anō she was Māori in how she went about her life

toki champion, expert

ūkaipō place from where one starts out, true home

tana ao taurikura the world in which she felt at home

kaihautū whakaari producer (play)

i tohe tonu ia she persisted

māuiuitanga sickness

tutuki tēnei mea i a ia be achieved / completed by her (stative verb)

ngā tau kua pahure in years gone by

kiri parauri people with brown skin

whai i ana tapuwae following in her footsteps