‘Te Reo Ki Tua’: ka tū tētahi hui whakanui i te reo Māori ki Heretaunga

First, the link to the original interview (downloaded from Manako, Radio Waatea, 18/08/2022):

Second, the link to my spoken summary:

I tēnei uiuinga, ka kōrero tahi a Reuben Epiha rāua ko Jeremy Macleod.

Ā te marama e heke mai nei, ka tū tētahi hui ki Heretaunga hei whakanui i te whakarauora i te reo Māori. E whā ēnei momo hui i tū ai i ngā tau kua pahure, ā, ko te tuarima tēnei. Otirā, he rerekē te whakaaro mō te mea nei.

E ai ki a Jeremy, i ngā tau o mua, kua whakatōpū i ngā tāngata ngākaunui ki te reo o roto o Kahungunu. Otirā, i tēnei tau, ko te whakaaro, me huaki te kūaha ki te motu whānui, me whakatōpū hoki i ngā toki reo Māori mai i tēnā iwi, i tēnā iwi hei kaikōrero. Mō rātou e whakarongo ana, ko te whāinga, whai muri i ngā kōrero,  kia hoki anō rātou ki ō rātou rohe “i runga i te whakaaro hihiko ki te reo Māori.”

Kua whakamāramatia e Jeremy, ehara tēnei hui i tētahi momo kura reo. He kaupapa kē tēnei –  kia rongo ai i ngā kōrero a ngā mea kaha ki te whakatairanga i te reo Māori.

Ko tā Jeremy whakautu i te pātai, he aha tana tino hiahia mō tēnei hui:

“Ki a au, ko tētahi tino hua, ko te kite mai i kotahi mano tāngata ki roto i te rūma kotahi, e kimi ana i te oranga tonutanga o te reo i roto i a rātou. Kāore i tua atu i te noho i waenganui i te hunga e tapatahi nei te whakaaro, e tapatahi nei ngā ngākau, e kotahi nei te wairua ki te whakapiki i te oranga o te reo ki roto i ō rātou iwi maha.”

Otirā, kāore rāua i kōrero mō te ingoa o te hui, ‘Kua huri te tai.’ Pēhea ō whakaaro? Kua huri te tai mō te reo Māori, kāore rānei?

Kei konei te hononga hei rēhita, mō ngā kaikōrero, mō ngā tino whāinga hoki o te hui.

Kupu āwhina 
HeretaungaHastings
whakarauora i te reorevival of the language
whakatōpūassemble (a group)
toki reo Māorichampions of the Māori language
whakaaro hihiko ki…to be inspired, excited about …
whakatairangapromote
tapatahito be united
Kua huri te tai!The tide has turned!

English version:

‘The language forging ahead’: a symposium celebrating the Māori language to be held in Hastings

In this interview Reuben Epiha is talking with Jeremy Macleod.

Next month, a symposium is going to be held in Hastings to celebrate the revival of the of the Māori language. Four of these symposiums have been held in the years gone by, and this is the fifth. However, the idea behind this one is different.

According to , in previous years they gathered people who were passionate about the Māori language from within the iwi Ngāti Kahungunu. However, this year the idea was that they would open the doors to the whole country and gather Māori language champions from every iwi as speakers. For those who are going to be listening, the aim is that following the speeches they will return to their own areas “inspired about the Māori language.”

Jeremy explained that this isn’t this symposium isn’t a language school – it’s a whole different thing, to enable people to hear speeches from those who are strong in promoting the modern language.

 This is Jeremy’s answer to a question about the main thing he personally wanted from this symposium:

“To me the thing which is most worthwhile is to see a thousand people in one room who are seeking after the continuing well-being of the language amongst their own people. There’s nothing better than being amongst a group of people who’ve got united thoughts, united hearts and a united spirit for lifting the health of the language in their own iwi.”

However they didn’t talk about the title of the symposium – “The tide has turned!” What are your thoughts? Has the tide turned for the Māori language or not?

 Here is the link to register, to find out about the speakers, and to find out about the main aims of the symposium.

Rāwiri Waititi – te pire hei whakakore i te keri hinu i raro i te moana

Rāwiri Waititi: photo:teaomaori.news

First, the original interview (2nd August, 2022 on Manako, Radio Waatea):

Next, my reading of the summary below (there’s an English translation at the end):

I tēnei uiuinga, ka kōrero tahi a Reuben Epiha rāua ko Rāwiri Waititi o te Pāti Māori mō tētahi pire mā rātou e tuku ki te paremata – kia whakakore ai te keri hinu i raro i te moana.

Tuatahi, ka mihia a Rāwiri e Reuben i tōna waimarie i te tango i tā te Pāti Māori pire i te ‘tini pihikete’ o te Whare Paremata (he tikanga tēnei o te Whare Paremata o Aotearoa – he maha ngā take nā tēnā pāti, nā tēnā pāti i roto i te tini pihikete, ka mutu, mehemea ka tangohia tō take i te tini, me wānanga te paremata i te kaupapa, me whakaae, whakakore rānei hoki).

Ko te pire nei i tukua e Debbie Ngarewa-Packer ki te tini pihikete. E ai ki a Rāwiri, ka tautokona e Ngā Kākāriki, otirā, ki ōna whakaaro, kāore e tautokona ana e rōpū tōrangapū kē – ki ōnā whakaaro, he pae tata noa iho ō rātou whakaaro, ō rātou tirohanga hoki, kāore he pae tawhiti. Ko tāna, he tino kaingākau a Debbie Ngarewa -Packer ki tēnei kaupapa, nā te kaha o tōna whakaaro tiaki i a Papatūānuku.

Heoi anō, nā Reuben tēnei pātai; he aha te raru o te rapu hinu? Kāore e taea e ia te hoko Tesla (hei tauira noa iho) nā te nui o te utu. Ko tā Rāwiri whakautu, ā tōna wā ka waia te katoa ki te hoko i ērā momo waka – āhua ōrite ki te waia hoki nāwai rā o Ngāi Māori ki te hoko waka penihini.

Whai muri i tērā, i kōrero rāua mō te kēmu whutupōro ki Awherika ki te Tonga. Kāore anō kia tū te kēmu i tērā wā, otirā, e ai ki a Rāwiri, ka hinga pea te kapa Ōpango.

Kupu āwhina

pire  bill (parliamentary bill)  
keri hinudig for oil  
tini pihikete  biscuit tin
pāti  political party
Ngā Kākāriki  the Green Party
pae tatashort-term goal (or plan) – close horizon  
pae tawhitidistant horizon (long term view or goal)  
waia to be used to, become accustomed to  
penihinipetrol (from ‘benzene’)  
hingalose, be defeated  

English version

In this interview, Reuben Epiha and Rāwiri Waititi of the Māori Party talk about a bill they (the Māori Party) will submit to parliament – to forbid digging for oil beneath the ocean.

Firstly, Reuben congratulates Rāwiri for his good luck in having the Māori Party’s bill drawn from the House of Parliament’s ‘biscuit tin’ (this is a custom of the House of Parliament, where many issues of various political parties are put in a biscuit tin, and if your issue is drawn out of the tin, parliament has to discuss it, and agree or disagree with it).

This bill was submitted by Debbie Ngarewa-Packer to the biscuit tin. According to Rāwiri, it will be supported by the Green Party, but he doesn’t expect it will be supported by other political parties – his thoughts on this are that they are looking at things with a short-term view, not long-term. He states that Debbie Ngarewa-Packer feels strongly about this issue, because of the strength of her concern to protect Papatūānuku.

However, Reuben had this question: what was so wrong about looking for oil? He isn’t able to afford a Tesla (for example) because they are so expensive. Rāwiri replied that eventually everyone will get used to buying those sorts of vehicles, just as Māori eventually got used to paying for petrol vehicles.

After this, they talked about the upcoming rugby game with South Africa. The game hadn’t taken place yet, but Rāwiri thought that the All Blacks would maybe lose.

Moving on – getting back to ‘Kōrero Poto’

In April 2021 I decided to stop doing Kōrero Poto – the brief summaries of reo Māori interviews on Radio Waatea. Well, times change, and I’ve now decided to keep on doing it. I’ve learnt from some adult learners and some teachers of adults that they’ve found them useful. I’m semi-retired, so I have time available. I plan to work on some other reo Māori resources as well.

Thank you to those people who sent warm wishes when I stopped doing it. I hope you find the new things worthwhile as well.

Mauriora koutou!